Skip to main content

  Service ångturbiner

  Vi är mycket stolta över vårt serviceteam; våra projektledare, ingenjörer och arbetsledare har en samlad erfarenhet på hundratals år. Deras skicklighet gör det möjligt för oss att utföra renoveringar och reparationer på plats med en tidigare aldrig skådad effektivitet. Chansen att en skada eller ett problem uppstår som vi aldrig varit med om är mycket liten.

  Vårt projektbaserade tillvägagångssätt resulterar i att varje projekt tilldelas ett dedikerat team. Det betyder att medlemmarna i varje team är ansvariga för utförandet genom hela projektet. Därmed har vi släppt det traditionella sättet att dela upp personalen i fälttekniker/verkstadstekniker. Vi är övertygade om att vårt koncept leder till bättre ansvarstagande och engagemang bland vår personal med ett effektivt genomförande med optimal kvalité som resultat.

  Naturligtvis kräver detta verktyg och vi erbjuder bland annat laserlinjering, lagergångsmätning, nivålinjering, endoscopi, oförstörande provning, hydraulisk bulthantering, termisk bulthantering, svetsning, borrning, svarvning, mätning, lyft, förråd, hydraulisk press, verktygscontainrar och servicebussar m.m. Alla verktyg är certifierade och kalibrerade enligt gällande lagstiftning.

  Vår nybyggda och välutrustade verkstad står till ert förfogande. All kärnkompetens nödvändig för att leverera oberoende service huseras här.

  Typiska reparationer är bland annat: Byte av turbinblad, NDT inspektioner, byte av tätningsband, balansering, lagerrenovering, axel- och lagerlägesreparationer, renovering av ESV och reglerventiler.

  Efter identifiering av en skada upprättas och utförs en reparationsplan. Under de olika stegen i processen genomförs kvalitetskontroller för att uppnå och garantera önskat resultat.

  Hälsa, miljö och säkerhet är av yttersta vikt i en utmanande arbetsmiljö med avancerad utrustning där det inte räcker att vara system erfaren. All Energetic NV personal är certifierad enligt VOL VCA (gällande för Belgien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Spanien, Portugal och Schweiz) samt SSG Entré (Sverige).

  Energetic N.V. har inga kontraktsrelationer eller associationer med någon originaltillverkare.