Skip to main content

Reparation av en fläkt med hjälp av blue light scanner

Under underhållsarbete på en avgasfläkt. som tar bort mättade svavelsyragaser från produktionsprocessen hos ett metallurgiskt företag, havererade en metallkonstruktion under impellern när man sandblästrade den.
Det är kanske intressant att höra hur vi löste det här?

Efter en visuell inspektion och en run out-mätning, genomfördes icke-destruktiv sprickindikering. Axeln, kopplingen och lagrets positioner påvisade inga koncentricitetsproblem. Hur som helst, var impellerns sidor kraftigt deformerade på flertalet ställen.

blauw licht scanner 2blauw licht scanner 3

Genom att scanna impellern i sin helhet med blue light, kunde vi fastställa väldigt exakt var och hur mycket avvikelse vi hade att göra med. Genom att processa den här information, utarbetades en plan för hur vi ska få tillbaka fläkten i rätt form. Senare genomförde vi en slutlig kontroll och scannade impellern igen. Detta gjordes för att möjliggöra en senare flödessimulering vid behov.

blauw licht scanner 5

Med hjälp av jiggar och hydrauliska verktyg, rätades de böjda sidorna ut. Direkt efter det sen genomfördes sprickindikering för att säkerställa att inga nya sprickor bildats.

Vidare balanserades impellern statiskt, lager byttes och även en balanseringskontroll genomfördes på plats. Fläkten var nu redo för produktion. Genom en sådan komplett scanning av impellern finns möjlighet att använda datan för att tillverka en reservimpeller

blauw licht scanner 4