Skip to main content

Stal Radial Turbine overhaul & repair Service Type Ljungström: Lj 160/2a FT13

Stal Radial Turbine overhaul & repair Service Type Ljungström: Lj 160/2a FT13

Underhåll av en Ljungströms dubbelrotations radialturbin är för många ångturbin-serviceföretag ingen vanlig eller självklar aktivitet.
För att kunna genomföra en inspektion och reparationsaktivitet, krävs det specifik kunskap och mycket erfarenhet med just denna typiska STAL LAVAL-turbinapplikation.

Ljungström Lj 160 2a FT13 blog1Efter demontage av ångexpansionshuset (steam box) och inspektion av turbine, såg vi ganska snart att ångtätningarna inte fungerade ordentligt och att det fanns mycket kontaminering av olja i skovelpaketet.
Ljungström Lj 160 2a FT13 blog2

Efter inspektionen fann man att axeltätningen, bestående av ett komplext set av labyrinter, inte fungerade tillfredställande. Utredning genomför av Energetic’s ingenjörer visade att denna tätning inte bara hade tillverkats felaktigt, den hade också ett älde, inte så väl fungerade koncept.

 

Ingenjörerna på Energetic har nu anpassat sin egna ”beprövade design” till situationen och efter framtagning av tillverkningsritningar, kunde en ny axeltätning tillverkas. Problemet med oljekontaminering undersöktes också.

Ljungström Lj 160 2a FT13 blog3Ljungström Lj 160 2a FT13 blog4

Det visade sig att vissa oljerör var förväxlade mellan tillförsel och dränering och fel anslutna. Som då störde funktionaliteten av oljan samt axelätningssystemet. Detta adresserades av vår service genom att modifiera rören så att de åter kunde anslutas korrekt. Naturligtvis kräver detta kunskap om hela turbinens koncept och all kringutrustning.

Efter att ångexpansionshuset (steam box) återsintallerades och att en full inspektion av turbinen hade genomförs, kunde turbinen åter tas i drift.

Turbinens parametrar var åter normala och produktionen kunde återas till full effekt. Eftersom alla våra tjänster fungerar samtidigt, så kunde vi begränsa stilleståndet för den här turbinen.