Skip to main content

STOR REVISION ABB VE 36 A 8640 kw ångturbin kraftvärme

Efter 10 års kontinuerlig produktion av denna ABB turbin i en kraftvärmekonfiguration gavs uppdraget att genomföra en stor revision till Energetic. Under förberedelserna genomfördes en tillståndskontroll under drift. Ett resultat av detta, blev att genomföra elektriska mätningar på generatorn för att ge extra fokus till de effektivitetsförsluster som turbinen hade dragits med.

MAJOR OVERHAUL ABB VE 36 A  8640 kw

Komplett inspektion av hela turbinen invändigt.

Samtidigt som rotorn reparerades, utfördes alla nödvändiga inspektioner, inklusive växellådan och oljesystemet (typiskt för Energetic 360° service)
Under rotorinspektionen fann vi att det sista stegets blad påvisade omfattande erosionsslitage.
Energetic agera omedelbart efter konsultation med kunden och påbörjade tillverkning av sista stegets turbinblad med hjälp av reverse engineering-teknologin.

MAJOR OVERHAUL ABB VE 36 A  8640 kw
Till vänster ser vi de gamla bladen och till höger de nya bladen installerade med dämpartråd och låssprintar.

Energetic - MAJOR OVERHAUL ABB VE 36 A  8640 kw
Nya blad värmebehandlades för at att skydda bladkanten mot erosion.

Rotorn utrustades med nya tätningsband rakt igenom. Spåren där banden monteras i var alla skadade av erosion. Istället för att svetsa hela rotorn valde Energetic en annan lösning. Nämligen att bearbeta varje spår individuellt och skräddarsy varje tätningsband för varje position för att passa den nya dimensionen. Genom att använda den här tekniken sparade vi inte bara stora kostnader men också att slippa behovet av att värmebehandla rotorn vilket medför risker för sprickbildning pga. strukturella förändringar i rotorns basmaterial.

MAJOR OVERHAUL ABB VE 36 A  8640 kw - Hydrodynamic bearing repair
Reparation av hydrodynamiskt lager

MAJOR OVERHAUL ABB VE 36 A  8640 kw
Byte av tätningsband i den stationära delen av turbinen.

MAJOR OVERHAUL ABB VE 36 A  8640 kw - High speed balancy of rotor

Högfartsbalansering av rotorn enligt ISO normen som också inkluderar övervarvstest.

Efter ett stillestånd på 8 veckor assisterade våra ingenjörer uppstart, extra stöd gavs på grund av det utdaterade styrsystemet. Ännu ett projekt där kunden dragit nytta av Energetic’s kompletta 360° Service.