Skip to main content

Ökad livslängd av en 1958 GHH Borsig luftkompressor

För att kunna garantera leverans av kväve och syre till sin huvudkund, behövde denna norditalienska luftseparationsanläggning en kompressor som back-up. Men att investera i ett helt nytt system skulle betyda en allt för stor ekonomisk blödning. Turligt nog, ägde anläggningen redan en helt obsolet GHH Borsig luftkompressor och en KRUPP DSU32X planetär växellåda. Energetic gav denna installation en ökning av dess livslängd till en fraktion av kostnaden för ett helt nytt system.

Köpare av kväve och syre ställer hela tiden förhöjda krav på garanterad kontinuitet från deras leverantörer. Precis som i fallet med denna luftseparationsanläggning i norra Italien. Vid en första anblick på behovet verkade investeringen av en helt ny back-up kompressor den enda vägen att kunna leva upp till de nya kraven som ställts. Turligt nog dök det upp ett annat alternativ, nämligen att driftsätta en gammal GHH TKd 4.5/5 luftkompressor och en KRUPP DSU 32X planetär växellåda. Men det var lättare sagt än gjort. Systemet med ett flöde på 14 200 m3/h vid 5.5 bar daterad 1958 hade varit stoppad sedan många år, helt orörd sedan dess. Tidens tand hade satt tydliga spår, delar vara korroderade och/eller helt utdaterade. Men även om så var fallet bör inte den här typen av maskiner skrotas bara så där. Faktum är att den raka motsatsen är korrekt. I många fall är en återuppstart, till en fraktion av kostnaden för en investering i ett nytt system fullt möjligt och förhållandevis snabb process. En total revision tar endast mellan 3-5 veckor i genomsnitt.

Fördjupad analys

GHH Borsig 1

GHH Borsig 2

Uppenbarligen tar inte Energetic an sig ett sådant projekt helt i blindo. Först måste en studie genomföras om en reparation av installationen är möjlig över huvud taget. När väl resultatet av studien är fastställd kan ett kostnadsestimat upprättas. Sen vidare enligt kundens godkännande, kan vi demontera hela installationen och transportera alla ingående delar till vår verkstad i Stekene, Belgien. Där genomgår delarna glasblästring för att sedan gå till detaljerad inspektion som inkluderar oförstörande provning såsom ’penetrant’, ’magnaflux’ och ’ultraljud’ där man detekterar sprickor. Den slutgiltiga prissättningen görs efter kontroll av dimensioner samt en kartläggning av kvaliteten på tidigare reparationer. Denna offert kommer alltid ha ett betydligt lägre pris jämfört med kostnaden för en helt ny installation. Vid fallet med den här anläggningen i norra Italien var skillnaden så mycket som 70%, och därför visade det sig vara oerhört intressant för kunden eftersom den här enheten endast skulle verka som back-up.

 

Mycket att göra

En analysrapport avslöjade att mycket arbete krävdes. Alla tätningar i kompressorn som förhindrar läckage och återflöde var totalt utslitna. Glidlagren av babbit för både kompressor och växellåda var alla utom specifikation. Tandkopplingen var inte längre i önskat skick, packboxarna läckte och alla diafragman var eroderade. Vatten har kontaminerat oljan som orsakat korrosion, vilket också var fallet med fyra inre steg såväl som femte stegets slutliga kylare. Två av dessa kylare kunde inte återanvändas och därför behövde bytas till nya. Kunden bestämde sig att tackla alla problem med oljesystemet och kylarna i egen regi. Energetic’s uppdrag fokuserades exklusivt på kompressor och växellåda.

Lösningar tack vare reverse engineering

Till större delen av reparationsarbetet tillämpar Energetic reverse engineering-principen. Vi om designar existerande delar, vi inkluderar justeringar för att uppdatera delar till de krav som ställs idag på effektivitet. Det här är vad vi gjorde i det här fallet också för babbitlager, tätningstoleranser, för finslipade drev såväl som tandkopplingen som dock återställdes till sin ursprungliga design, dock slutförd till en maskinstandard 4/6. Energetic åtgärdade och bearbetade erosionen på diafragman. Växellådan Krupp Stoekicht DSU 32X genomgick en komplett revision och packboxarna reparerades genom att använda nya bearbetade tätningar.

Förhindrandet av ny stilleståndskorrosionGHH Borsig 3

I nästa fas balanserades kompressoraxeln enligt ISO 1940, och sedan inspekterades varvtalsgivarnas axelpositioner. Rotorn som har ett nominellt varvtal på 11840 v/min balanserades ”dynamiskt” med en acceptabel ”rest balance” enligt ISO 1940 G 2.5. Slutligen polerades alla axelpositioner för varvtalsgivare enligt API 617. Huvudfokus var att få tillbaka kompressorn i full funktionsdugligt skick igen, men samtidigt ville vi förhindra framtida stillestånd pga. korrosion under denna backup-enhets väntetid. För att uppnå detta, belades alla delar i kompressorns flödesutrymme. För att hålla kostnaderna nere, gick vi för en kostnadseffektiv två-komponentsblandning, som ofta används inom flygindustrin och även för många reparationer av kompressorapplikationer.

Perfekt resultat

Den sista projektfasen bestod av att transportera alla reparerade och nya komponenter tillbaka till luftseparationsanläggningen i norra Italien, där vi återmonterade denna GHH TKd 4.5/5 luftkompressor tillsammans med planetväxeln KRUPP DSU 32X. För att installationen verkligen skulle uppnå dagens standard, så installerade och kalibrerade Energetic många instrument som tillhandahölls av kunden. Efter fyra veckor blev installationen reda att tas i drift. Denna fas följdes noggrant av vårt team på plats, genom kontroll av mängder av parametrar bland annat, tryck, flöde och temperatur. Med ett perfekt och väldigt tillfredställande resultat: Kompressorn går väldigt fint och överens med alla ISO 10815 specifikationer, eller som kunden utryckte det: ”Hela systemet spinner precis som en liten symaskin…”

GHH Borsig 4